Залучення професійного оцінювача при проведенні інвентаризації податковими ревізорами-інспекторами.

Податкові ревізори-інспектори мають право оглядати будь-які товарно-матеріальні цінності, які використовуються платником податку в ході господарської діяльності в тому числі ті, які пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування незалежно від місця їх знаходження. До їх кола також відносять виробничі, складські, торговельні та інші приміщення і території. При проведенні інвентаризації в ході планової перевірки фіскальні органи можуть залучати також і професійних оцінювачів.


Причинами для проведення інвентаризації і виклику оцінювача можуть стати зазвичай такі випадки:
– результати перевірки облікової документації платника податків, аналізу інформації, отриманої з інших джерел, або огляду його територій та приміщень дають підстави припускати наявність матеріально-виробничих цінностей, основних засобів або іншого майна, які не відображені в обліку компанії;


– в ході інших контрольних заходів виявлено дані, що є підставою припускати відсутність зазначених цінностей або майна за наявності відповідних даних в документах бухгалтерського та податкового обліку.
– рішення суду.

Інвентаризація належного платнику податків майна проводиться тільки під час виїзної перевірки. При цьому в рамках додаткових заходів податкового контролю інвентаризація і виклик оцінювача проводитись не може.
На підставі рішення керівника (заступника керівника) податкового органу про проведення виїзної податкової перевірки та пред’явленні службових посвідчень інспекторами, які безпосередньо проводять перевірку, здійснюється їх доступ на територію або в приміщення компанії, що перевіряється.
Порядок проведення інвентаризації майна в рамках перевірки регламентується чинним законодавством яким встановлюються:

1) загальні правила проведення інвентаризації в той чи іншій галузі;
2) особливості проведення інвентаризації майна індивідуального підприємця;
3) правила інвентаризації окремих видів майна;
4) встановлений порядок оформлення результатів проведеної інвентаризації.
Основними цілями інвентаризації є:
– виявлення фактичної наявності майна
– виробничих запасів;
– фінансових вкладень;
– кредиторської та дебіторської заборгованості;
– інших фінансових активів;
– готової продукції;
– інших запасів;
– товарів;
– грошових коштів.

Інвентаризація проводиться на підставі розпорядження керівника податкової інспекції (його заступника). При чому це може бути керівник (заступник керівника) інспекції як за місцем знаходження платника податків, так і за місцем знаходження його нерухомого майна або транспортних засобів.

Перевірку фактичної наявності майна оцінювач і інспектори мають право робити лише за участі посадових осіб підприємства, матеріально-відповідальних осіб, працівників бухгалтерської служби.

В ході інвентаризації в двох примірниках складаються інвентаризаційні описи або акти інвентаризації майна. Так, можуть бути складені:
– опис інвентаризації основних засобів;
– опис інвентаризації товарно-матеріальних цінностей;
– опис інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання;
– інвентаризаційний акт матеріалів і товарів, що знаходяться в дорозі;
– інвентаризаційний акт готівкових грошових коштів.
За результатами проведеної інвентаризації майна платника податків складається відомість виявлених результатів інвентаризації, яка підписується головою інвентаризаційної комісії. Результати інвентаризації майна платника податків відображаються в акті виїзної перевірки та враховуються при розгляді її матеріалів.
Основні принципи інвентаризації, проведеної інспекторами при перевірці, добре знайомі платникам податків, особливо якщо вони проводились під час розгляду судової справи та накладення стягнення на майно . Всі відмінності пов’язані лише з тим, що інвентаризацію проводять представники інспекції. Описи, наприклад, підписують усі члени інвентаризаційної комісії, матеріально відповідальні особи. В кінці опису останні дають розписку що підтверджує перевірку комісією майна в їх присутності та про відсутність до членів комісії будь-яких претензій.
Наприкінці хочеться відзначити, що інвентаризація майна в ході виїзної перевірки хоча і викликає у платників податків багато питань, часто не приносить необхідного результату, оскільки виїзною перевіркою охоплюються минулі періоди, а інвентаризація проводиться за фактом і майно, піддане інвентаризації, оглядається на дату проведеного контрольного заходу.

Written by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero diam, elementum eget porttitor at, tincidunt at nulla.
X
Замовити дзвінок