Оцінка дебіторської заборгованості

У світі сьогоднішніх подій дебіторська заборгованість є одним із середньо оборотних активів, який  можливо реалізувати в не дуже тривалий термін. Але в оцінці такої заборгованості є деякі нюанси: термін позовної давності, термін сплати боргу за вимогами договору тощо. Не менш важливо при проведенні оцінки дебіторської заборгованості наявність підтвердження такої заборгованості з боку контрагента. Для такого підтвердження доцільно підписати акт звірки заборгованості на певну дату. Такий акт не обов’язково направляти на адресу підприємства – постачальника. Зазначений акт може бути адресований на ім’я аудитора або оцінювача при проведенні погоджених процедур.

Оцінювання дебіторської заборгованості є досить важливою при оцінці бізнесу в цілому, оскільки така заборгованість є, зазвичай, після наявних грошових коштів, найбільш ліквідною. Дебіторська заборгованість як і решта оборотних активів, має вартість, яка відіграє досить суттєву роль при здійсненні господарської діяльності підприємства. Оскільки саме дебіторська заборгованість здебільшого складає основну частину оборотних активів, відомості про її розмір необхідні для того, щоб була можливість правильно оцінити фінансове становище підприємства.

Оцінка дебіторської заборгованості – це певний комплекс процедур, призначений для оцінки ринкової вартості такої заборгованості. Така оцінка відбувається із врахуванням строків виникнення, формування, погашення, а також юридичних прав, на підставі яких вона виникла, обтяженість штрафами та пенями зазначеної заборгованості.

Такий комплекс, як оцінка дебіторської заборгованості, може допомогти визначити не лише показники ліквідності та платоспроможності компанії, але й інші показники, які впливають на господарську  діяльність кожного окремого підприємства. За допомогою правильно проаналізованої дебіторської заборгованості є можливість оцінити динаміку фінансового стану підприємства.

Найбільш важливими факторами при проведенні оцінювання дебіторської заборгованості є: забезпечення по такій заборгованості,  наявність претензій від дебітора по кількості та якості товару (послуги),  фінансове становище організації – дебітора.

Для підтвердження дебіторської заборгованості існує певний пакет необхідних документів: договір на поставку товарів (послуг), накладна або акт виконаних послуг, розрахункові документи,  листування із контрагентами, акти звірок, судові документи тощо.

Кваліфіковані працівники оціночної компанії «Апекс» допоможуть відповідно оцінити дебіторську заборгованість підприємства та його фінансове становище в цілому.

Written by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero diam, elementum eget porttitor at, tincidunt at nulla.
X
Замовити дзвінок