Оцінка векселів

Вексельний обіг в нашій країні регулюється відповідними законодавчими нормативними актами.

Вексель – письмове грошове зобов’язання, що надає власнику векселя право у встановлений строк отримати від боржника зазначену у векселі суму боргу.

Вексель оформлюється за строго встановленою законодавством формою.

Оцінка векселів здійснюється, в основному, при отриманні кредиту в банку, при внесенні векселів до статутного капіталу підприємства, при оформленні договорів застави, а також при оцінці фінансового стану компанії.

Для отримання прибутку вексель може бути придбаний або з метою отримання відсотків за такими векселями, або при придбанні його за меншу, ніж номінальна вартість.

Однак керівництву підприємства не рекомендується здійснювати такі операції без залучення фахівців. Експерти допоможуть оцінити фінансовий стан векселедавця, положення векселедавця на ринку відповідних послуг, визначать рівень платоспроможності компанії, яка видала або продала вексель, або іншої особи, що реалізувала вексель.

Для оцінки векселя експерту, крім ретельного вивчення кон’юнктури ринку, необхідно отримати певний перелік документів, у тому числі і копії векселя та документів, які засвідчують право власності на такий вексель, дані фінансової звітності векселедавця, можливо, якщо проводилась аудиторська перевірка, аудиторський висновок стосовно фінансового стану векселедавця тощо.

Оцінка доходності векселів, придбаних із різною метою (отримання відсотків або придбання за нижчою вартістю, ніж номінальна), здійснюється також за різними методами.

У випадку придбання векселів за вартістю, нижче номінальної, вексель – це дисконтний папір, дохідність якого розраховується за різницею між вартістю придбання та можливою вартістю реалізації або номіналом.

У випадку придбання із метою отримання відсотків (фіксованої ставки), застосовується ставка необхідної норми прибутковості, що очікується.

Однак, керівництву будь-якої компанії необхідно знати, що крім самих методик, необхідно ретельне вивчення ринку обігу векселів та фаховий аналіз фінансового стану підприємств-векселедавців. Такі процедури кваліфіковано та якісно можуть провести виключно фахівці – працівники компаній – торгівців цінними паперами, аудитори, оцінщики.

Якщо підприємству необхідно провести оцінку векселів, працівники оціночної компанії «Апекс» фахово допоможуть у цьому питанні.

Written by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero diam, elementum eget porttitor at, tincidunt at nulla.
X
Замовити дзвінок