Нематеріальні активи

Об’єкти оцінки у нематеріальній формі – об’єкти оцінки, які не існують у матеріальній формі, але дають змогу отримувати певну економічну вигоду. До об’єктів у нематеріальній формі належать фінансові інтереси (частки (паї, акції), опціони, інші цінні папери та їх похідні, векселі, дебіторська і кредиторська заборгованість тощо), а також інші майнові права.

Для оцінки НМА необхідно мати спеціалізацію 2.1 – Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів.

Наша компанія має відповідну спеціалізацію.

X
Замовити дзвінок