Оцінка майна у виконавчому провадженні

Оцінка майна боржника у виконавчому провадженні здійснюється як державним виконавцем, так і іншими особами. Згідно Закону України “Про виконавче провадження” результатом проведення оцінки майна боржника є визначення ринкової вартості майна на підставі цін, які діють на дату проведення оцінки у певній місцевості або населеному пункті, окрім випадків, коли оцінка проводиться за регульованими цінами. Оціночна компанія “Апекс” здійснює оцінку майна для участі у виконавчому провадженні, відповідно  до  Закону  України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну  оціночну  діяльність  в  Україні”.

Проведення оцінки майна боржника необхідна з наступних причин:

  • оцінка береться до уваги при арешті майна боржника, який може бути накладений у межах суми стягнення за виконавчими документами з урахуванням витрат, пов’язаних з проведенням виконавчих дій;
  • виступає передумовою для сторін виконавчого провадження щодо її оскарження;
  • реалізація майна відбувається за ціною, визначеною в результаті проведеної оцінки;
  • при виконанні рішень про виселення боржника за відсутності осіб, які підлягають виселенню.

Визначення вартості майна боржника, згідно статті 58 Закону України “Про виконавче провадження”, може здійснюватись:

  • державним виконавцем у випадку, якщо  вартість  майна не перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та не відноситься до нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських, річкових суден, у відповідності з  ринковими  цінами,  що  діють  на  день визначення вартості  майна.
  • суб’єктом оціночної діяльності – якщо вартість майна перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних,  морських та річкових суден, що проводиться за ринковими цінами, а також для оцінки за регульованими цінами товарів, робіт, послуг, що встановлюються державними  органами  України. Оцінка здійснюється відповідно  до  Закону  України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну  оціночну  діяльність  в  Україні”.

 Також можливе залучення державним виконавцем суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для проведення оцінки майна, якщо визначити вартість майна (окремих предметів) складно або якщо боржник чи стягувач заперечує проти передачі арештованого майна боржника для реалізації за ціною, визначеною державним виконавцем. При цьому витрати, пов’язані з призначенням суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, несе сторона, яка оспорює вартість майна, визначену державним виконавцем.

Державний виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам. У разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки, вони мають право подати державному виконавцю заперечення в десятиденний строк з дня надходження повідомлення. Сторона вважається ознайомленою з результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна, якщо їй надіслано повідомлення про результати визначення вартості чи оцінки майна рекомендованим листом за адресою, зазначеною у виконавчому документі, або за місцем фактичного проживання чи перебування такої сторони, достовірно встановленим державним виконавцем.

У разі заперечення однією із сторін проти результатів оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання, державний виконавець призначає рецензування звіту про оцінку майна. Витрати, пов’язані з рецензуванням звіту, несе сторона, яка заперечує проти результатів оцінки. У разі незгоди з оцінкою, визначеною за результатами рецензування, сторони мають право оскаржити її в судовому порядку в десятиденний строк з дня отримання відповідного повідомлення.

Звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним протягом шести місяців з дня його підписання суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання. Після закінчення цього строку оцінка майна проводиться повторно.

Реалізація арештованого майна, крім майна, вилученого з обігу згідно із законом, та майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 ЗУ «Про виконавче провадження», здійснюється шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах або на комісійних умовах.

Рухоме майно, вартість якого не перевищує сто п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, товари побутового вжитку, а також інше рухоме майно (у разі якщо стягувач не заперечує проти цього) реалізуються на комісійних умовах.

Нерухоме майно, транспортні засоби, повітряні, морські та річкові судна реалізуються виключно на прилюдних торгах (аукціонах).

 

Written by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero diam, elementum eget porttitor at, tincidunt at nulla.
X
Замовити дзвінок