Для бухгалтерського обліку

Оцінка виконується з метою відображення її результатів у бухгалтерському обліку (зокрема, постановка на баланс, переоцінка активів). Також можливе проведення незалежної оцінки для потреб аудиту, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Оцінка майна для бухгалтерському обліку в порядку, встановленому законодавством про бухгалтерський облік, проводиться з урахуванням відповідностей між дефініціями Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Національних стандартів оцінки. Результати проведення оцінки активів для цілей бухгалтерського обліку вважаються їх переоціненою вартістю.

Нормативна база:
Наказ Мінфіну від 27.04.2000 р. №92 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»

X
Замовити дзвінок