Оцінка бізнесу (Цілісні майнові комплекси)

Цілісні майнові комплекси – об’єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності.

Для оцінки ЦМК необхідно мати спеціалізацію 2.1 – Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів.

Наша компанія має відповідну спеціалізацію

Оцінка бізнесу може бути проведена кількома різними підходами:

– Прибутковий підхід – вартість бізнесу визначається величиною потоків, вигод, принесених бізнесом;

– Витратний – вартість бізнесу дорівнює ринковій вартості активів, задіяних у бізнесі;

– Порівняльний – вартість даного бізнесу визначається по аналогії з ринковою вартістю компаній – об’єктів порівняння.

В свою чергу при розрахунку підходів можуть бути використані наступні методи оцінки:

Дохідний підхід: 
– Метод дисконтування; 
– Метод капіталізації;

Витратний підхід:

– Метод чистих активів; 
– Метод ліквідаційної вартості;

Порівняльний підхід: 
– За даними ринку капіталів; 
– За даними про прецедентних угодах.

При оцінці бізнесу фахівці нашої компанії  усвідомлюють, що є як плюси так і мінуси при використанні різних підходів.

При оцінці порівняльним підходом варто брати до уваги кілька негативних факторів:

– Не слід брати до уваги дані про пропозицію про продаж бізнесу, т.к. пропонований на продаж бізнес часто переоцінений своїми власниками. А торг при продажу бізнесу може становити до 50%; 
– Ринок України практично «закритий» і немає достовірної інформації про проведені операції купівлі-продажу бізнесу, а ті дані, які, з’являються в ЗМІ досить скоро застарівають; 
– Тільки достатня кількість об’єктів порівняння може дати достовірний результат при оцінці; 
– Досить складно знайти найбільш адекватні оцінюваного бізнесу мультиплікатори (наявність інформації про мультиплікатора компаній-аналогів);
– Враховуючи унікальність кожного бізнесу часто досить складно підібрати коригування до компаній-аналогам.

Витратний підхід актуально використовувати при розрахунку бізнесу, який тільки починає розвиватися і дає невеликі грошові потоки, або при ліквідації (реорганізації) підприємства.

Враховуючи, що оцінка бізнесу ефективна тільки при розрахунку діючого підприємства, яке приносить позитивні грошові потоки, найбільш прийнятним підходом при оцінці бізнесу є оцінка бізнесу дохідним підходом.

Вартість бізнесу визначається величиною грошових потоків генеруються підприємствам.

Для чого проводять оцінку бізнесу?

Оцінка бізнесу потрібна:

– Для продажу / купівлі компанії; 
– При злитті / поглинанні компанії; 
– Для управлінських цілей (для більш ефективного управління компанією); 
– Для вирішення спірних моментів (вихід зі складу засновників, розділ майна тощо).

Якщо Вам потрібна оцінка бізнесу обов’язково зв’яжіться з нами, і Ви залишитеся задоволені нашим сервісом, цінами, професіоналізмом.

Всі наші фахівці з оцінки бізнесу кваліфіковані фахівці з великим досвідом роботи.

Ви можете бути впевнені, що при оцінці Вашого бізнесу наші консультанти вивчать всі тонкощі і нюанси, присутні у Вашій компанії.

X
Замовити дзвінок