Оцінка фінансового стану установи, організації, підприємства.

При продажу корпоративних прав, для отримання кредиту, при провадженні деяких судових справ тощо, виникає необхідність оцінки фінансового стану фірми. Крім того, така оцінка важлива для будь-яких споживачів інформації, адже при придбанні акцій або корпоративних прав необхідна адекватна та правильна оцінка майбутніх прибутків, які можуть бути отримані від провадження господарської діяльності конкретного підприємства. А такі прибутки залежать як від можливості зазначеного підприємства терміново розрахуватись зі своїми боргами, так і від наявності власних оборотних коштів. Крім того, не менш важливо, наскільки підприємство забезпечено власними необоротними активами. Саме для отримання такої інформації здійснюється оцінка фінансового стану установи, підприємства, організації). Для отримання правдивих та достовірних даних мають бути залучені до оцінки фінансового стану установи, організації, підприємства, які мають відповідні освіту та достатній досвід роботи в галузі економіки та оцінки. Експертна оцінка складається з визначення певних даних платоспроможності та ліквідності підприємства, визначених Міністерством фінансів України. Правдива оцінка фінансового стану господарського товариства, важлива для захисту інтересів, як засновників таких підприємств, так і їх вкладників та інвесторів. Зазначені вище показники ліквідності дозволяють оцінити споживачам фірму з точки зору можливості такого підприємства розрахуватися за своїми боргами: в короткий термін використовуючи виключно грошові кошти та їх еквіваленти, в термін, коли можна реалізувати свою поточну дебіторську заборгованість, а також визначити розмір боргу, який буде погашений на протязі тривалого терміну, оскільки залежить від реалізації поточних матеріальних активів на складах. Разом з тим, показники платоспроможності дозволять оцінити підприємство з боку наявності власних та запозичених коштів. Зазначені показники дають можливість потенційним інвесторам та іншим третім особам адекватно оцінювати фінансовий стан підприємства, установи, організації та доцільність придбання корпоративних прав або акцій, а також їх можливу вартість. Фахову експертну оцінку фінансового стану установи, організації, підприємства будь-якої форми власності та будь-якого напрямку господарської діяльності для Вас проведуть експерти оціночної компанії «Алекс».

Written by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero diam, elementum eget porttitor at, tincidunt at nulla.
X
Замовити дзвінок