Оцінка основних фондів (для бухгалтерського обліку)

Основні фонди це – один з головних та найважливіших інструментів функціонування підприємства. Особливо це стосується підприємств, які діють у сфері виробництва товарів. Основними засобами на сьогоднішній день вважаються такі товарно-матеріальні цінності, які суб‘єкт підприємницької діяльності планує використовувати у процесі своєї господарської діяльності більше одного року. Однак, якщо виробничий цикл складає більше 1 року, планується користування довше ніж такий операційний цикл. Крім того, вартість основних засобів є досить впливовим критерієм при оцінці фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Саме тому так важливо обліковувати основні засоби саме за ринковою вартістю. Це, здебільшого, має досягатися відповідною оцінкою строку корисного використання кожного з об’єктів таких засобів. Від цього буде залежати розмір щомісячного зносу (амортизації). Однак, трапляються випадки, що такий об‘єкт обліковується на балансі підприємства нижче справедливої ринкової вартості не з причин визначеного строку корисного використання, а із-за різкого зросту індексу інфляції, зростання курсу іноземних валют чи з будь-яких інших підстав. І тоді необхідно звернутись до норм Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», який визначає порядок переоцінки таких основних засобів, у випадку коли залишкова вартість окремого об‘єкта має суттєву різницю між його балансовою вартістю та ринковою. На практиці, оцінку основних засобів рекомендовано проводити якщо вартість об’єкта таких засобів менша від його ринкової вартості більш ніж 20 %. Слід зазначити, що окремі методики оцінки основних засобів наведені в спеціальній літературі. Але нажаль на даний час відсутня література, яка би у повній мірі висвітлювала загальні та методичні аспекти діяльності оцінювачів, що виконують оцінку основних засобів. Рахунок бухгалтерського обліку 42 «Додатковий капітал» – призначений для групування інформації про результати дооцінки або переоцінки цінностей, які відносяться до виробничих запасів в обороті (включаючи незавершене виробництво, готову продукцію, товари та ін.), а також даних про відхилення вартості цих цінностей П(с)БО 7 – в редакції Наказу Мінфіну про затвердження Положення з бухгалтерського обліку. Якщо виникають будь – які труднощі – провести грамотно переоцінку основних засобів вам допоможуть сертифіковані спеціалісти оціночної компанії АПЕКС.

Written by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam libero diam, elementum eget porttitor at, tincidunt at nulla.
X
Замовити дзвінок