Оцінка земельних ділянок

З розвитком ринку земельних відносин в Україні роль експертної грошової оцінки землі постійно зростає, оскільки без інформації про вартість землі неможливе успішне проведення маніпуляцій із земельними ділянками.

Ви безумовно хочете приймати економічно обгрунтовані рішення і бажаєте розташовувати об’єктивною інформацією про вартість земельної ділянки. Тому оцінка землі стає необхідністю.

Оцінка землі має на меті визначення ринкової вартості землі, або ринкової вартості права оренди земельної ділянки. Ринкова вартість землі, в першу чергу, залежить від її місцеположення і впливу зовнішніх чинників, а також від попиту і пропозиції на ринку земельних ділянок, і не може перевищувати найбільш вірогідні витрати на придбання іншої ділянки еквівалентної корисності.

Оцінка землі враховує кількісний і якісний склад комунікацій і можливість приєднання до існуючих мереж, у випадку якщо на земельній ділянці планується будівництво об’єктів нерухомості.

Важливим чинником при оцінці землі, визначенні ринкової вартості землі, за умови забудови ділянки поліпшеннями є дані інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних досліджень що дозволяють визначити склад, стан і властивості грунтів і дані про ситуацію і рельєф місцевості, необхідні для прогнозування можливого будівництва а також витрат пов’язаних з будівництвом.

Оцінка землі є складовою частиною державного земельного кадастру та на підставі положень Земельного кодексу України можна зробити висновок, що вона необхідна, по-перше, для визначення цінності земель у складі природних ресурсів та вартості окремих земельних ділянок, а по-друге, для визначення розміру плати за землю.

Правові засади проведення оцінки земель та професійну оціночну діяльність в сфері оцінки земель на Україні визначені в Законі України “Про оцінку земель”.

Згідно ст. 3 закону про оцінку землі об’єктами оцінки земель є: територія адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини або сукупність земельних ділянок і прав на них, у тому числі на земельні частки (паї), в межах території України.

Оцінка землі: суб’єкти оціночної діяльності

Оцінка земель здійснюється наступними суб’єктами оціночної діяльності:

 • фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку; 
 • юридичні особи – суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою. 
 • юридичні особи – суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають оцінювачів з експертної грошової оцінки землі та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку; 
 • органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні та фізичні особи, зацікавлені в проведенні оцінки оцінки земель 

Оцінка землі: види оцінки земельних ділянок

Відповідно до ст. 5 Закону про оцінку земель залежно від мети та методів проведення оцінка земель поділяється на такі види:

 • грошова оцінка землі, застосовується для економічного регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод (визначення вартості конкретної земельної ділянки) і при визначенні ставки земельного податку; 
 • економічна оцінка землі, дані якої є основою при проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок, аналізі ефективності використання земель порівняно з іншими природними ресурсами та визначенні економічної придатності земель сільськогосподарського призначення для вирощування сільськогосподарських культур; 
 • бонітування грунтів, дані якої є складовою частиною державного земельного кадастру та основою для проведення економічної оцінки землі сільськогосподарських угідь і враховуються при визначенні екологічної придатності грунтів для вирощування сільськогосподарських культур, а також втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 

Грошова оцінка землі відповідно до ст. 201 ЗКУ проводиться на рентній основі. Для грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення використовують рентний дохід, який можна отримати від землі як фактора сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва залежно від її якості та місця розташування земельної ділянки, а для грошової оцінки земель житлової та громадської забудови – рентний дохід, що виникає у зв’язку з місцем розташування населеного пункту.

Інформація, необхідна для проведення робіт з оцінки землі:

 • правовстановлюючий документ на земельну ділянку (державний акт на землю); 
 • кадастровий план земельної ділянки; 
 • площа земельної ділянки; 
 • категорія земельної ділянки відповідно до цільового призначення (землі населеного пункту, землі сільгосппризначення тощо); 
 • азрешенное використання; 
 • Відомості про обмеження і обтяження земельної ділянки; 
 • Відомості про стан і наявність інженерних комунікацій. 

Вартість послуг з оцінки землі обумовлюється в кожному конкретному випадку і залежить від наступних факторів:

 • типу і складу об’єкту оцінки; 
 • повноти та достовірності наявної у Замовника необхідної інформації про об’єкт оцінки; 
 • термінів виконання замовлення

Базові розцінки на оцінку землі мають орієнтовний характер і, як правило, підлягають узгодженню:

X
Замовити дзвінок